Rodinné domy Ostrava a okolí

Naši architekti navrhnou prostor pro váš život. Dobrá architektura pro nás znamená hledání uměřenosti. Neděláme návrhy rodinných domů jenom pro výtvarný efekt. Hledáme optimální míru mezi výsledkem a náklady, nutnými k realizaci.

Během navrhování svého rodinného domu a následně po celou dobu jeho realizace komunikujete osobně s architektem - autorem návrhu. Zapojení zkušeného architekta do realizace individuální stavby se pozitivně projeví kvalitním a promyšleným návrhem, spolehlivostí zúčastněných stavebních firem, dodržováním termínů a kvality prací. Architekt není tedy jenom autor "výtvarného" řešení nebo dodavatel "nutných" papírů pro různé úřady, jak si mylně mnozí myslí. Na roli architekta během vlastní realizace stavby mnozí zapomínají. Zakoupením "typového" projektu stavebník o tuto pomoc přichází.

Rádi navrhujeme energeticky úsporné domy. Úsporný či pasivní dům pro nás ale není jediným cílem, při návrhu se rozhodujeme, zda zvolíme zajímavější výtvarné řešení nebo se přikloníme k úsporám energie. Obojí je důležité a má být udrženo v rovnováze. Tuto rovnováhu a případné vychýlení z ní určuje stavebník v dialogu s architektem. Naše zkušenosti jsme získali především díky existenci velkého počtu konkrétních realizací, na které je možné se podívat a „osahat“ si je. Dobrá architektura se pozná především pobytem v ní samotné, žádná architektonická fotografie přímou zkušenost se stavbou nenahradí.