Tvoříme prostor pro váš život

ATOS-6 je v Ostravě již zavedenou kanceláří architektů, která se věnuje komplexním architektonickým návrhům životního prostoru, od urbanistického plánování územních celků měst, přes architektonické návrhy a projekty staveb (včetně staveb pro bydlení0 a rodinných domů) až k interiérovému designu. Máme zkušenosti s návrhem a projektováním pasívních a nízkoenergetických staveb.

ATOS-6 byl ustaven v roce 1992, jeho kořeny však sahají mnohem dál. U zrodu firmy stála šestice vedoucích projektantů, kteří svou dlouhodobou praxi i odbornost v projektové činnosti získali působením v atelieru zdravotnických a školských staveb ve Stavoprojektu Ostrava.

Ostravský architektonický ateliér může těžit z více než třicetiletých zkušeností svých zakládajících projektantů, a to zejména ve znalosti provozních a technologických návazností i vlastního stavebního řemesla všech zúčastněných profesí.

Důležitým mezníkem bylo spojení s architektonickým atelierem architekta Radima Václavíka v roce 2001, které vneslo do společné práce novou dynamiku. Fůzí mladého architektonického atelieru se zaběhanou projekční kanceláří vznikl tým, schopný využívat kreativitu mladých ostravských architektů i letité zkušenosti projektantů s velkými investičními celky.

V současné době architektonická a projekční kancelář disponuje autorizovaným zastoupením pro stavební obory, architekturu a statiku, na práci projekčního týmu se podílí 6 stálých zaměstnanců a řada externích spolupracovníků.Jako projektanti a architekti nabízíme komplexní projektovou přípravu
 

urbanistické studie a územně plánovací podklady
architektonické studie a návrhy
návrhy rodinných domů a staveb pro bydlení
investiční záměry
projekty pro územní rozhodnutí
projekty pro stavební povolení
projekty pro provedení stavby
podklady pro výběr dodavatele stavby a zadání stavby
návrhy interiérů vč. designu atypických prvků
digitální modely a počítačové vizualizace
dokumentace skutečného provedení stavby
rozpočet včetně výkazu výměrInženýrská činnost
 

vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně obstarání potřebných dokladů
zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
zajištění stavebně technických průzkumů včetně geodetických prací
výběr dodavatele
výkon technického a autorského dozoruRealizace zakázek
 

koordinace dodávky celé stavby na klíč včetně obstarání kolaudace
koordinace dodávek interiéruKonzultace a poradenství
 

studie využitelnosti a stavebně - ekonomické zhodnocení nemovitostí

 

architektura - Ostrava - Brno - Praha