57
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ARCHITEKTURY OSTRAVY
ARCHITEKTURA OSTRAVA
ARCHITEKTURA OSTRAVA

Ostrava --- slabá silná místa centra
V sobotu 5. 10. 2013 se uskutečnila komentovaná prohlídka architektury Ostravy
s architekty R. Václavíkem a V. Šafářovou.