Rekonstrukce firemního sídla

Třípodlažní objekt, původně sloužící jako sociálně správní budova. Po rekonstrukcí dům slouží jako administrativní sídlo firmy. Cílem bylo vytvořit adekvátní výraz firemního sídla společnosti zabývající se světelnou technikou. Motiv hry světla a stínu se stal základním prvkem objektu. Dům má zdůraznit také vazbu na přírodní hodnoty životního prostředí. Odehrává se zde kontrast moderní technologie a jednoduchých syrových materiálů, jež pomáhají uniknout pracovníkům od "umělého počítačového světa" roku 2004.

Fakta

Lokalita: Frýdek - Místek
Termín projektu / realizace: 2004
Investor: KANLUX s.r.o.
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, DSP, DPS, AD

Barevnost exteriéru je dána firemními barvami. Jednotlivé stěny jsou členěny horizontálně barevnými pásy v odstínech zelené. Objekt se v horizontálním směru odlehčuje "barvy jsou světlejší". Vše graduje odlehčením nové střechy docílené prosklením atiky nazelenalým sklem. Noční fasáda je pak koncipovaná se slavnostním nasvícením. které podporuje image společnosti.

Nástup do budovy zdůrazňuje nové zádveří. Stěna a strop jsou navrženy z litého betonu v pohledovém provedení bez dalších omítek.

Zádveřím prolíná exteriérový prostor od vstupních dveří přes zádveří opět ven "za zádveří". Kultivace tohoto prostoru je navržena vymezením plochy říčním štěrkem do zahradních obrubníků a umístěním zeleně v mobilních nádobách. Lidský rozměr architektuře vstupu dává popínová zeleň pnoucí se po systému ocelových nerezových lanek na kostrukci před vstupem.

 

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:  
Specialisté: statika: Ing. Milan Bartušek
Dodavatelé:  
Autor fotografií:  
kania noc3.jpg