Zahradní altán

Navrhovaná stavba je novostavbou, která bude provedena jako stavba trvalá. Navrhuje se umístění a výstavba dvou hlavních objektů, a sice altánu, který bezprostředně navazuje na obytný prostor rodinného domu, a skladu zahradního nářadí, jenž se nachází na konci zahrady, kterou pohledově uzavírá.

Vůdčí myšlenkou celého návrhu je modulový rastr prostupující celou zahradou, který dává řešenému prostoru řád a člení prostor na jedenáct modulových polí. První čtyři moduly ve směru od rodinného domu zaujímá stavba relaxačního altánu. Dalších šest modulů tvoří volný prostor zahrady s okrasným bazénkem, skalkou a okrasnými dřevinami. Poslední modul zaujímá sklad zahradního nářadí, za nímž následuje kratší pás, zastřešený "bránou" z pletiva a zeleně a vytvářející předprostor zadního vstupu do altánu a do zahrady.

 

ATOS6 ALTAN_01.jpg