Koncept "DŮM MAJÁK"

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:
Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Asistenti:
Bc. Petr Hýl, Bc. Marie Stejskalová

Fakta

Lokalita:
Areál VŠB - TUO Ostrava - poruba
Termín projektu / realizace:
Investor:
VŠB - TUO
Náklady realizace:
Stupeň dokumentace:
generel rozvoje

Koncept nové budovy v srdci univerzitního campusu VŠB - TUO v Ostravě - Porubě (III)


Třetí z nově navrhovaných dominant bude DŮM MAJÁK, mrakodrap na urbanistické ose Opavské ulice, navazující na Třídu 28. října, která jako kompoziční průhledová osa propojuje centrum města s "novou" Porubou. Budova se tak stává majákem univerzitního areálu při příjezdu od centra Ostravy. Dům může slučovat více funkcí i více subjektů (zast. plocha: 1 671 m2, obest. prostor: 38 847 m3, užitná pp: 20 190 m2).