Koncept "DŮM OBELISK"

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:
Ing. arch. Ondřej Vysloužil

Fakta

Lokalita:
Areál VŠB - TUO Ostrava - Poruba
Termín projektu / realizace:
Investor:
VŠB - TU Ostrava
Náklady realizace:
Stupeň dokumentace:
generel rozvoje

Koncept nové budovy v srdci univerzitního campusu VŠB - TUO v Ostravě - Porubě (II)


DŮM OBELISK (odhad. kapacity: zast. plocha: 2 398 m2, op: 61 578 m3, upp: 61 515 m2), nová výšková dominanta univerzitního areálu. Vícepatrová část budovy se bude nacházet na urbanistické ose Hlavní třídy a stane se tak logickým zakončením tohoto Porubského prospektu. Její forma pozvolna přechází od volného, organického půdorysu v přízemí po výsledný exaktní, obdélníkový půdorys nejvyššího patra. Forma vyjadřuje novodobý obelisk, s mnohotvárným základem, měnícím se v jasnou, téměř absolutní formu. Inspiraci k myšlence obelisku lze najít např. v kultovním románu Vesmírná odyssea 2001 od A.C. Clarka, v němž se obelisk zjevuje vždy ve chvílích významných pro lidstvo.