Welnes-centrum do CHKO Beskydy

Navržená stavba bude trvalou novostavbou s účelem přechodného ubytování s doplňkovými službami lázeňskými a sportovními a bude rozšiřovat kapacitu a služby v sousedství stojícího stávajícího penzionu.

V ubytovací části se nachází 20 ubytovacích jednotek o ploše 28 m2 a výhledově 1 apartmán o ploše 124 m2.

Obestavěný prostor stavby 5935 m3

Zastavěná plocha stavby 934 m2

Fakta

Lokalita: Morávka
Termín projektu / realizace: 2007
Investor: Jízdárna REJT Morávka
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: studie

Rozšíření provozu relaxačního centra počítá s ubytovací kapacitou 40 míst a s doplněním ubytování o wellness program, který bude zahrnovat bazén, venkovní vířivku, saunový provoz, masáže, oxygenoterapii a fitness.

Program se odehraje ve dvou nových budovách, jejichž nadzemní části budou působit samostatně, podzemí bude propojené. Stavby zaujmou místo v horní části louky nedaleko stávajících budov penzionu a tradiční charakter nadzemních částí nenásilně doplní charakter stávajícího areálu penzionu. Obě budovy budou sestávat ze soklu a nadzemní části. Sokl bude směrem k jihu více či méně otevřený prosklením či okny, ostatní strany budou kompaktnější. Ze severní strany bude sokl zahloubený do svahu. Na soklech budou spočívat části obsahující novou ubytovací kapacitu.

Horní části budov A a B budou dispozičně shodné, avšak vzhledem na vazbu k tradičním lidovým stavbám, pro něž je příznačný velmi jemný a vyvážený vztah mezi opakováním a individualitou, budou vůči sobě jemně pootočené a odlišné také v dalších aspektech. Budova B, svojí polohou bližší k tradičním stavbám stávajícího penzionu, bude věrnější tradiční představě o náročnější formě vesnického obydlí (fojtství) a její povrch bude výhledově pojednán v dřevěném obkladu, budova A by se měla výrazem posunout k soudobé architektuře.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce: asistent Petr Hýl
Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií:  
ATOS6 WELLNESS_01.jpg