47
REFLEX 40/2012: CHVÁLA ROZUMU

"Dobrý architekt vlastně prostřednictvím domu zhmotní jakýsi portrét jeho uživatelů."