Radim Václavík JINÉ DOMY 2001 / 2011

"Inspirativní cesta jak být pasivním domem nesmírně aktivní!", prohlašuje o zahajované výstavě režisér Radovan Lipus, autor Šumných měst, který popisuje svůj dojem z tvorby Radima Václavíka takto: "Jednoduchost. Čistota. Úsporná elegance. Střízlivá jistota. Žádné opulentní marnotratné tance. Taková je většina projektů ateliéru ATOS-6. Kubusy. Světlo a prostor. Zaoblené hrany. Dřevo. Sklo. Ocel. Beton. Úsporná solidnost, která se svistu času brání racionální poctivostí. Domy stavěné pro radost, ne k zlosti. Stavby, kde je příjemné být doma i vítanými hosty."

Ve výstavních prostorách Zumtobel Light Center v Praze - Holešovicích bude 6. března 2012 zahájena rozsáhlá prezentace ostravského architekta Radima Václavíka, který patří k nejvýraznějším osobnostem současné české architektury.

Výstava prezentuje především loňskou realizaci ostravského Otazníku, sídla společnosti INTOZA, navrženého poprvé v ČR jako administrativní budova v energeticky pasivním standardu. Akce je současně také ohlédnutím za posledními 10 lety práce ateliéru ATOS-6, vedeného architektem Václavíkem. Několik desítek velkoplošných panelů a prostorových modelů nabízí široký přehled o rozsáhlé a mnohovrstevnaté tvorbě včetně realizací a projektů rodinných vil, občanských staveb, sportovních center, městských parků i urbanistických vizí.

Část výstavy je inspirovaná tvůrčím procesem, během něhož se rodil energeticky "pasivní" Otazník. Proto se pokouší hledat a nabízet odpovědi na otázky, kterým se při navrhování nelze vyhnout: Jak udělat dům levný a současně kvalitní? Musí provozní náklady firemní či administrativní budovy odčerpat významný podíl z ceny nájmu? Je nutno pořád vymýšlet něco nového?

"Rád nacházím nové souvislosti a možnosti rozvoje místa," prohlašuje Václavík a těší se, že na dvou  komentovaných prohlídkách výstavy bude mít příležitost nejen osobně představit dílo své a svých spolupracovníků, ale i diskutovat o současnosti a budoucnosti architektury a stavění vůbec.

ATOS6 JINE DOMY_022.jpg