Revitalizace Komenského sadů

Revitalizace se zabývá nejnutnějšími zásahy vyvolanými úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí a veškerý důraz pro budoucí rozvoj parku přesouvá na obnovu a údržbu zeleně stávající v rámci každoroční pravidelné údržby. Náročnost musí spočívat v dokonalém vytýčení, technologickém a řemeslném provedení, spíše než v kombinování množství různých materiálů a neobvyklé zeleně a nápadných prvků.

Návrh revitalizace urbanisticky posiluje stávající stav. Dosavadní jednoduchost v provedení a až rustikální základní stavba zeleně bude zachována, obnovena a doplněna. Původní étos lidového parku bude podržen mobiliářem (lampy, lavičky), navazujícím na charakter parku v době vzniku.

Fakta

Lokalita: Revitalizace Komenského sadů
Termín projektu / realizace: 2010 - 2011
Investor: Statutární město Ostrava
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: DUR, DSP. DZS

 

Tým

Autor / autoři:

Ing. arch. Radim Václavík, autorizovaný architekt, zodpovědný projektant

Kurt Gebauer, akademický sochař, Atelier veškerého sochařství VŠUP v Praze

Spolupráce:  
Specialisté:

Ing. Petr Kudlík (vodovod, kanalizace)

Ing. Zdeněk Kiška (veřejné osvětlení, elektro)

Ing. Miloslav Vrána (zpevněné plochy, koordinace inženýrských sítí)

Ing. Petr Ondruška (krajina, zeleň)

Ing. Marek Lukáš (statika altánu)

RNDr. Miroslav Konečný, CSc. (vsakovací studna)

Dodavatelé:  
Autor fotografií:  
podzim 2015