Nástavba rodinného domu v Bystřici

Stávající dvoupodlažní zděný objekt s půdou přibližně čtvercového půdorysu 10 x 9,7 m. Sedlová střecha o sklonu cca 50° tvořena hambalkovým krovem, který je nyní v rámci podkroví přiznaný a zešikmením zasahuje i do 2.NP.

Koncept je založen na přistavění tří kvádrů, v každém podlaží jeden. Vložené "kvádry" oživují dům směrem od cesty a neruší jeho současný banální výraz. Každý z nich bude jinak povrchově upraven, dolní omítnutý v šedém tónu, střední obložen provětraným modřínovým dřevem a horní oplechován AL falcovanou krytinou. Vždy na jednu stranu se kvádry otvírají prosklením do exteriéru. Původní hmota domu zůstává bílá.

V 1.NP bude přidaný prostor sloužit jako veranda, poskytující žádané oddělení vstupů do přízemí, kde bydlí rodiče, od vyšších pater, obývaných mladými. Ve 2. NP vykonzolovaná přístavba výrazně zvětšuje obytný prostor, kde vzniká prostorný prosluněný obývací pokoj s výhledem na okolní hory. V podkroví, doposud nevyužitém, pak nástavba umožní pohodlný přístup po novém dřevěném schodišti k vestavovaným dětským pokojům a koupelně.

Většina původních nosných konstrukcí zůstane zachována, bourány budou zejména příčky. Úpravou dojde ke změně funkce stávajícího krovu, kdy v části nad přístavbou se krov změní z hambalkového systému na vaznicový. Nové přístavby jsou řešeny částečně jako zděné, ve větší míře pak pomocí lehké dřevěné konstrukce (spojitě i prostě uložené krokve, příhradové prostorové vazníky a sloupky).

RD_bystrice_atos6_2.jpg