Radim Václavík v Gliwicích (2010)

Vernisáž výstavy na půdě fakulty architektury v Gliwicích 15. 3.2010

Výstavní soubor 12 velkoplošných bannerů presentuje soudobou architektonickou tvorbu mladých tvůrců z moravsko - slezského regionu. Zrodil se v roce 2007 péčí Centra nové architektury (CNA) v Ostravě, kdy sedm ateliérů dostalo příležitost konfrontovat navzájem své zkušenosti a dát nehlédnout do zákulisí tvorby.

Na vernisáž navázala přednáška architekta Radima Václavíka (ATOS-6), předsedy CNA, který ve své komentované videoprojekci představil způsob práce a výsledky tvorby svého ateliéru. Autor se zamýšlel nad tématy:

  • rodinný dům a jeho realizace
  • regionální forma?
  • rovná nebo šikmá?
  • genius loci - když je místo neobyčejné
  • současný dům pro mladou rodinu
  • na čem právě pracujeme
ATOS6 CNA GLIWICE_01.jpg