Rodinný dům Velká Polom

Fakta

Lokalita: Velká Polom
Termín projektu / realizace: 2009
Investor: soukromá osoba
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, DSP, DPS

Tvar domu je definován průnikem dominantní obdélné hmoty se sedlovým zakončením a prostého hranolu napříč v ose hlavní hmoty objektu.

Koncepce vychází ze záměru maximálního propojení interiéru s exteriérem. Klasická hmota domu skrývá netradiční řešení interiéru. Ústřední propojený obytný prostor zahrnuje kuchyň, jídelnu - obytnou halu, obytnou část. Prostorové řešení je umocněno výškovou gradací prostoru pomocí změny výšky podlahy. Ve střední části na mezipodestě schodiště je navržena zimní zahrada, která je opticky vtažena do obytného prostoru i horního podkroví. Vizuální propojení se zahradou je zajišteno velkorysým prosklením.

Dispozice je důsledně členěná na obytnou denní část, klidovou noční část a na část užitkovou. Základní denní funkce jsou v přízemí domu. Podkroví je určeno pro klidovou část a děti.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:  
Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií:

Jana Labutová a Jiří Vaněk

podzim 2015