Lyžařský areál Sviňorky

Archiotektonická studie jako součást investičního záměru řešila tvarové, materiálové a barevní varianty navrženého řešení včetně jejich vizualizací.

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík

Fakta

Lokalita:
Morávka - Sviňorky
Termín projektu / realizace:
2000
Investor:
REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.
Náklady realizace:
Stupeň dokumentace:
návrh, DSP

Budova lyžařského centra na patě sjezdovky poskztuje základní služby pro lyžaře a sportovce (podkladny, bufet, lyžárna, sanitární zázemí).

Hlavní podélná hmota objektu je ve svahu rozložena podél vrstevnice, proto převážná část objektu splývá s terénem. Takto řešená stavba má pouze jedinou klasickou fasádu. Jde vlastně o opěrnou zeď vytvářející terasu. Z roviny vytvořené terasy vyrůstá objem vlastní stavby.

050_Areál Sviňorky.jpg