Revitalizace zámeckého parku ve Frýdku-Místku

Zhotovitel:

Zodpovědný projektant, koncept řešení, krajinářská část:

Dubnická dílna  ateliér krajinářské architektury, Ing. Petr Ondruška,

autorizovaný krajinářský architekt

Spolupráce při vizualizaci: Ing. arch. Radim Václavík, Atos-6

Předmětem studie revitalizace zámeckého parku ve Frýdku-Místku je prověření kompozičního a architektonicko-krajinářského řešení revitalizace parku, které bude respektovat důležité pohledové osy a současně zvýší atraktivnost parku pro návštěvníky.
Její součástí je inventarizace dřevin a variantní řešení kácení, ošetření a výsadby nových dřevin a rostlin. Studie je vypracována ve variantním řešení (varianta A, varianta B).
Jedná se o historickou součást zámeckého areálu, která bezprostředně navazuje na štěpnici a zalesněný svah, dnes lesopark.
V následující etapě bude zpracován prováděcí projekt, který upřesní detailní řešení a připraví podklady pro výběr zhotovitele a realizaci revitalizace parku.

 

Vizualizace návrhu zakreslená do fotografie stávajícího stavu