Dešťová zahrada

Předmětem řešení je využití území stávajícího parku pro retenci dešťové a srážkové vody, která územím nyní protéká v otevřeném korytě.

Trvalý přítok tvoří přirozené a dešťové srážky z území v okolí ul. Nová Cvilínská, M. Švabinského a Městská.

Vzhledem k narůstajícím výměrám odvodňovaných ploch a objemů srážkové vody, dochází k nekontrolovaným přelivům a ucpávání sběrné šachty v místě opětovného zaústění.

Krajinářské řešení lokality mezi ul. Cvilínská kombinuje nadzemní a podzemní retenci srážek až do celkové kapacity cca 300 m3, přičemž podzemní retence výrazně převládá. Ta je však využita jen pro případy nadlimitních objemů srážek.

V čase běžných průtoků je voda využita jako doplňková podpovrchová drenážní závlaha stromů a jako povrchová drobná vodoteč, která bude vytékat z umělého vývěru.

Odsud bude vedena v mělkém přirozené vedeném terénním korytu, které bude osázeno vyššími bylinami a travinami, což zlepší kvalitu prostoru i vody. V místě povrchové retence bude mít část plochy zpevněné dno i břehy kamennými bloky a vytvoří prostor pro posezení i pobyt s dětmi. Stávající terén bude v místě oblíbeného zimního sáňkování více zvýrazněný a rozšířený.

Stromy budou z velké části zachované a obě aleje budou obnoveny.

Název akce: Studie krajinářského řešení dešťové zahrady, ul. Cvilínská, Krnov

Objednatel: Město Krnov

Zhotovitel:

Zodpovědný projektant, koncept řešení, krajinářská část:

Dubnická dílna  ateliér krajinářské architektury, Ing. Petr Ondruška,

autorizovaný krajinářský architekt

Spolupráce při vizualizaci: Ing. arch. Radim Václavík, Atos-6

Technická část – vodohospodářské řešení: Ing. Michal Řezníček, VIVA PROJEKT

 

dešťová zahrada
Dešťová zahrada

Studie krajinářského řešení dešťové zahrady, ul. Cvilínská, Krnov Předmětem řešení je využití plochy pro retenci dešťové a srážkové vody, která územím nyní protéká v otevřeném korytě. Zodpovědný projektant, koncept řešení, krajinářská část: Dubnická dílna ateliér krajinářské architektury, Ing. Petr Ondruška, autorizovaný krajinářský architekt Spolupráce při vizualizaci: Ing. arch. Radim Václavík, Atos-6 Technická část – vodohospodářské řešení VIVA PROJEKT s.r.o., Ing. Michal Řezníček

Zveřejnil(a) ATOS - 6 architekti Ostrava Brno Praha dne Úterý 21. dubna 2020