Rodinný dům v CHKO Beskydy

Tým

Autor:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Ing. arch. Eva Hudzieczková
 
 
 

Fakta

Lokalita:
CHKO Beskydy
Termín projektu / realizace:
2014
 
 
Stupeň dokumentace:
Návrh stavby, projektová dokumentace pro územní řízení

Architektonický návrh rodinného domu úzce navazuje na podhorské prostředí Beskyd. Parcela a stávající původní obytný objekt odpovídá svým charakterem pasekářské zástavbě. Osazení nově navrženého rodinného domu plně respektuje stávající charakter krajiny a úzce navazuje na řešení tradičního lidového obydlí.

Rodinný dům seskládá ze dvou elementárních hmot. Hlavní výškově dominantní hmota rodinného domu svým řešením navazuje na vzhled tradiční lidové stavby. Hlavními určujícími prvky jsou obdélníkový půdorys, sedlová střecha, malé obdélníkové okna ve štítech, přírodní tradiční materiály - omítka, kámen, dřevo. Druhou hmotu rodinného domu, přisazenou ze západní strany k hmotě hlavní, tvoří jednoduchý kubický tvar, kterému rovněž dominují přírodní materiály. Přisazená horizontální hmota je odlehčena velkorysými okenními otvory, jež umožňují co největší propojení interiéru domu s okolní krajinou.

 

01_ATOS6_RD_Beskydy.jpg