RODINNÝ DŮM VE SVAHU

Tým

Autor:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Ing. arch. Eva Hudzieczková
Autor fotografií:
Radim Václavík

Fakta

Termín projektu / realizace:
2009 / 2014
Investor:
soukromý investor
Stupeň dokumentace:
návrh, projekt pro stavební povolení, projekt pro realizaci stavby, autorský dozor

Stávající okolí domu
Pozemek je na okraji nově budované obytné části. Bezprostřední okolí domu je tvořeno směsicí různorodé zástavby, zastřešené rovnými i šikmými střechami. Použití okolních šikmých stanových střech není nijak typické, nemá oporu v místní tradici.

Koncept
Dům je architektonickou odpovědí na požadavky jednoduchého, ekonomického a ekologického bydlení v 21. století. Prostorový koncept rozehrává logickou hru jednotlivých požadavků a funkcí, které určují proporce, velikost a jednotlivé poměry prostoru. Jednotícím motivem domu se stává provázání šikmých střech. Toto provázání dílčích ploch vytváří klesající lineáru, jakousi říčku, potok či řeku. To je to jediné, co nám na pozemku původně chybělo.

 

střecha navazuje na linii horizontu, podzim 2015