Ing. Milan Bartušek
ředitel společnosti a jednatel, autorizovaný statik
FOTO_bartusek.jpg