Rodinný dům u Ostravy

Fakta

Lokalita: okolí Ostravy
Termín projektu / realizace:  
Investor: soukromá osoba
Náklady realizace: ve výstavbě
Stupeň dokumentace: návrh, DSP, DPS

ZDE VLOZTE POPIS

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Asistenti: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Bc. Petr Hýl
Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií:  

Koncept založen na dvou základních principech. Prvním, možno říci hlavním principem, je natáčení domu za výhledem a za jižním sluncem oproti situaci pozemku, který je proti tomuto ideálnímu směru mírně pootočen. V přízemí má dispozice tvar rozevřeného písmene "U", a zatímco hospodářská část u vjezdu a krytý přístup k domu respektují osu pozemku, samotný dům se otáčí k severu, čímž se dispozice více otevírá jižnímu slunci a místnosti přízemí získávají zvláštní dynamiku díky tomu, že stěny zde namísto 90° svírají úhel 120°. Směrem vzhůru, kam dům pokračuje již jen hlavním obytným křídlem, se natočená dispozice opět uklidňuje ortogonálním principem, který v patře převládá. Druhým, minoritním principem, který však dává domu charakteristickou tvář, se zrodil na základě specifického požadavku investora na důsledné oddělení části s pánskou pracovnou od ostatních částí domu.

Hlavní kapacity:

zastavěná plocha celkem: 430 m2

celkový obestavěný prostor: 1616 m3

 

podzim 2015