RD v Malenovicích II. 2018

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Autoři fotografií:
Jiří Hurt, archiv ATOS-6

Fakta

Lokalita:
Malenovice
Termín projektu / realizace:
červen 2009/prosinec 2011
Investor:
soukromá osoba
Stupeň dokumentace:
návrh, DUR, DSP, RDS, autorský dozor

Dům vychází z tradiční lidové architektury, je však modifikován tak, aby vyhověl soudobým požadavkům na bydlení a soudobým trendům ve stavebnictví. Lze říci, že jde o tradiční přízemní dům se sedlovou střechou, který je posazen na kamenný sokl. V kamenném soklu se ukrývá ještě jedno, zpola zanořené podlaží, a tak je umožněno dosáhnout v současnosti požadovaných užitných ploch a přitom zachovat tradiční rozměr domu. Dům je obdélníkového tvaru s hřebenem střechy ve směru jeho delší strany. Viditelné podlaží je omítnuto, s okenními otvory převážně západním a jižním směrem. Zapuštěné přízemí má okna v podobě podlouhlých střílen pod stropem, pouze západní fasáda přízemní části, ve které se nacházejí obytné místnosti, je maximálně otevřena do zahrady.

K severovýchodnímu nároží je přistavěn objekt garáže jako dřevostavba s plochou střechou. Plochá střecha je záměrně užita pro snížení přístavby, aby objektu domu příliš nekonkurovala. Na protějším rohu je situace vyvážena vysunutým objektem jídelny, který respektuje charakter kamenného soklu a zvolna se ztrácí v zahradě.

Hlavní vstup se nachází při severovýchodním rohu objektu, v místě, kde se napojuje hmota garáže na obytnou část domu. V místě napojení vzniká krytý prostor – veranda, jež vytváří jakési závětří, v zimě uzavíratelné posuvnými dveřmi. Veranda současně plní funkci propojení domu s garáží. Z prostoru verandy se vstupuje na sníženou úroveň 2.NP, na které se nachází zádveří. Odtud lze po krátkém schodišti vystoupit do soukromé - klidové zóny domu s ložnicemi a šatnami jeho obyvatel, nebo sestoupit po schodišti do 1.NP, do společenské části domu.

 

zastavěná plocha (včetně terasy): 204 m2

zpevněné plochy a chodníky: 185 m2

celkový obestavěný prostor: 1133 m3

foto Jiří Hurt