INTERIÉR HB OLOMOUC - REALIZACE

Tým

Autor:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Ing. arch. Eva Hudzieczková
Projekty profesí:
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Dodavatel interiéru:
ZK Design v.o.s., barevné velkoplošné tisky - Světelná reklama Ostrava s.r.o.
Autoři fotografií:
Pavel Vrzala

Fakta

Lokalita:
Olomouc
Termín projektu / realizace:
únor 2019 / 25.09. 2019
Investor:
Hypoteční banka, a.s.
Stupeň dokumentace:
návrh, projekt pro stavební povolení, realizační projekt, autorský dozor

Vybudování nové pobočky Hypoteční banky v Olomouci. Projekt rozvíjí současný přístup k navrhování kancelářských prostor tak, aby nepůsobily jako kanceláře.

 

Moto:

SNOVÉ BYDLENÍ (OD TRADICE PO SOUČASNOST)

Podstatou kvalitního rodinného bydlení je mimo splnění základních životních potřeb pocit krásy, emoční radosti a optimizmu – snové bydlení.

Nová pobočka nabídne svým klientům poznat jednotlivé atributy SNOVÉHO BYDLENÍ, těžko popsatelnou kvalitu, kterou je možné pouze pocítit ve fyzické architektuře. Interiéry pobočky nabídnou tuto prostorovou kvalitu, za kterou se ostatně vydávají na dlouhou cestu její klienti od prvních náčrtů, řešení financování až k vlastní výstavbě rodinných domů.

Cílem tedy není pouze prosté napodobování jednotlivých pokojů rodinných domů, ale vytvoření podmínek pro zrození kvalitativních prostorových zážitků SNOVÉ ARCHITEKTURY.

Prostorové řešení rozvíjí ve svém těžišti téma prostorové kontinuity. Po stranách jsou umístěné jednotlivé prostory kancelářských pracovišť vedle sebe (v Juxtapozici). Jednotlivé kancelářské pracoviště jsou opticky vždy náznakem propojené s hlavním kontinuálním prostorem.

Dnešní Město Olomouc sestává ze dvou historických částí:

 

Předhradí s Olomouckým hradem – Olomouce

Královské hlavní město Olomouc

 

 

Tento fakt promítáme ideově do návrhu pod slovním vyjádřením „Královské město – bydlení s historií“.

Do roku 1522 existovaly dvě Olomouce. Jedna měla radnici a bohaté měšťany, druhá katedrálu, hrad a církevní honoraci.

První zmínka o Olomouci se váže k roku 1055, a týká se olomouckého hradu.  Kosmas k tomuto datu uvádí, že údělný kníže Vratislav prchá před svým bratrem Spytihněvem do Uher a zanechává svou manželku na hradě v Olomouci.

Založení Olomouce se uvádí až k přelomu 30. a 40. let 13. století, zmiňují se roky 1239 – 1244. Kosmova zmínka o olomouckém hradu nás tedy upozorňuje na fakt, že už dávno před založením královského města Olomouc muselo existovat sídlo toho jména.

Nové město se od počátku jmenovalo stejně jako hrad, tedy Olomouc. Oba sídelní útvary, nové město i původní hradní areál, odděloval nejen systém správy, ale i opevnění.

Spodní úroveň je „Nové město Olomouc“, domy a jednotlivá obydlí …

Horní úroveň je „Hrad Olomouc“.

Cihelné režné zdivo – to je hradební systém

Úrovně spojuje schodiště – Svaté schody

(Svaté schody (Svatý kopeček)

Jde o stavbu přiléhající od severu k presbytáři chrámu, která původně chrám spojovala s nedalekým klášterem, jenž sloužil do doby výstavby rezidencí a ambitu. Po zboření kláštera byla spojovací chodba přebudována na tzv. svaté schody, jež byly často zřizovány na poutních místech na připomínku 28 schodů v jeruzalémském paláci, po kterých Kristus vystupoval při svém odsouzení.)

Sloup Nejsvětější Trojice

Flora Olomouc, květiny – čerstvá růže

Kancelář – pokoj cestovatele

Kancelář – pokoj fotografa

Kancelář – pokoj harmonie, jógy, flóry

Kancelář – sportovce

Jednací místnost – terasa s výhledem na město

foto Pavel Vrzala