INTERIÉR HB BRNO - REALIZACE

Tým

Autor:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Ing. arch. Eva Hudzieczková
Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby:
P.P. Architects s.r.o.
Dodavatel interiéru:
ZK Design v.o.s., řešení prosvětlené plochy - Světelná reklama Ostrava s.r.o.
Autor fotografií:
Ota Nepily

Fakta

Lokalita:
Brno
Termín realizace:
27.03. 2019
Investor:
Hypoteční banka, a.s.
 
Stupeň dokumentace:
návrh, autorský dozor nad prováděním projektu a vlastní stavby

Prvotní východiska přestavby nové pobočky Hypoteční banky v Brně:

Zadáním ze strany klienta byla rekonstrukce pobočky Hypoteční banky v Brně. Rohový palác Morava, ve kterém se pobočka nachází, byl navržen architektem Ernstem Wiesnerem v letech 1927-31 a tato monumentální puristická bloková stavba je architektonickou památkou. Původní interiérové řešení v paláci umístněné pobočky nevytvářelo příliš příjemné prostředí, prostory byly neorganizované a působily poněkud stísněným dojmem. Cílem rekonstrukce tedy bylo tyto prostory lépe zorganizovat, prosvětlit, propojit a prostorově velkoryseji vyřešit, aby lépe odpovídala charakteru velkorysé budovy městského paláce, a na druhé straně vytvořit v pobočce pohodové prostředí v „lidském“ měřítku.

Záměrem projektu bylo, aby se klienti na cestu za svým vysněným bydlením vydávali v prostředí, které představuje kvalitní fyzickou architekturu, tedy aby při návštěvě pobočky mohli kvalitní architekturu procítit, osahat si ji, aby se zde cítili „jako doma“. Chceme zprostředkovat prožitek architektonicky řešeného a příjemného prostředí, které by mělo být inspirací pro klienty samotné při budování jejich domovů. Cílem projektu tedy nebylo pouhé napodobení pokojů v rodinných domech, ale vytvoření podmínek pro zrození kvalitních prostorových zážitků a podnícení zájmu klientů o takové prožitky v jejich vlastních domovech.

Pro dosažení tohoto účinku jsme se snažili opticky propojit jednotlivá pracoviště a vytvořit transparentní vzdušný, ale přitom domácký interiér. Snaha také byla o vyváženou práci s prosklenými plochami, aby byl potlačen kancelářský vzhled prostor. V co největší míře byl použit nábytek ze světlého jasanového dřeva a nenásilné pastelové barvy. Použitý sedací nábytek zahrnoval židle, polokřesílka, křesílka i pohovky s bytovým čalouněním, tedy byl obytného charakteru. 

Do pobočky míří klienti z velké části Jižní Moravy. Vycházeli jsme z premisy, že i v moderním bydlení chceme zachovat to, co se osvědčilo a co je typické pro naše místní tradice a kulturu. V rámci našeho řešení jsme se tedy snažili čerpat z lokálních tradic a kořenů, které jsou pro brněnskou oblast a celou jižní Moravu charakteristické, například místním umělcem (panem Liborem Jarošen) byly vymalovány autentické kyjovské ornamenty. Pro doplnění charakteru jsme využili také ukázku tradičního kyjovského kroje.

 

PRIORITY PRO NÁVRH:

Obytný charakter:

Zjemnění ergonomického kancelářského provozu materiálovým řešením (použití světlého jasanového dřeva na nábytek všude tam, kde to je vhodné a nenásilné pastelové barevné řešení)

Sedací nábytek s obytným charakterem (použití židlí, polokřesílek, křesílek a pohovek s bytovým čalouněním)

Transparentní vzdušný domácký interiér (optické propojení jednotlivých pracovišť)

Vyvážená práce s prosklenými plochami (nevhodně rozsáhlé prosklené plochy by podporovaly kancelářský vzhled)

 

Zdravé pracovní prostředí:

Pohoda optická, zvuková, haptická.

Ergonomické pracoviště (prověřené kancelářské řešení stolů a sedacího nábytku)

Eliminace rušivých zvukových ruchů (použití zvukově tlumících materiálů a vhodného prostorového členění)

Udržování optimální teploty (například rozmístění kopírovací techniky v dobře větraných prostorách na obvodu dispozice s přirozeným větráním, lokální nucené větrání s rekuperací pro pohodu na pracovišti, omezení průvanu)

Eliminace nadbytečného rozptylování nevyžádaným kontaktem (vhodné prostorové rozčlenění)

Přiměřená diskrétnost pro klienty (vhodné prostorové rozčlenění)

Prostorová koncepce dispozice využívá VOLNÝ PLÁN, jednotlivé prostory jsou opticky propojovány s cílem navodit co nejvíce otevřenou atmosféru.

 

01_ATOS6_HB_Brno.jpg