Tropicobar na koupališti v Porubě

Lehký prodejní stánek s barovou obsluhou v areálu koupaliště v Ostravě-Porubě v rámci celkové obnovy tohoto rekreačního areálu. ílem bylo stavbu harmonicky začlenit do svažitého zalesněného pozadí, maximálně respektovat a nenarušit přírodní rámec byl také základní požadavek odboru životního prostředí magistrátu.

Stavba se proto nad klesajícím terénem jakoby vznáší, vzpíná se nad ním. Zvednutí umožnilo minimalizovat skutečně zastavěnou plochu a naopak dodalo žádoucí dynamiku celému prostoru: bar se vypíná nad svahem, prostor graduje od uzavřeného zázemí přes proměnlivou část baru až k majestátní vyhlídce, kryté pergolou.

Koncepce tropicobaru ruší navyklé schéma rozdělení na interiér a exteriér, bar se stává jakoby jedním z mnoho pokojů areálu koupaliště. Vzdušná, otevřená konstrukce umožňuje prolínání jednotlivých prostorů, mizí hranice mezi interierem a exterierem, okolní příroda prolíná, prosvítá a nahlíží dovnitř.

Fakta

Lokalita: letní koupaliště v Ostravě - Porubě
Termín projektu / realizace: únor 2004
Investor: SAREZA, s.r.o.
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace:  

Objekt je tvořen jednoduchou sestavou svislých a vodorovných konstrukčních prvků z lepeného smrkového profilu. Sloupky jsou ze zdvojených fošen obdélníkového průřezu min. 60/260 mm s mezerou 60 mm, do které bude vložena vložka k vytvoření jednoho složeného průřezu. Příčky příčných rámů jsou se sloupky spojeny rámovými spoji. Podélné vaznice jsou uloženy shora na příčných rámech těsně vedle sloupků, a to z vnitřní strany. Podlaha je vytvořena dřevěnými fošnami, v části provozního zázemí s omyvatelnou nášlapnou vrstvou. Obvodový plášť je tvořen posuvnými stěnovými dílci, rámová konstrukce vyplněna horizontálními otočnými žaluziemi.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík, Ing. arch. Kamil Mrva
Spolupráce:  
Specialisté: statika: Ing. Milan Bartušek
elektro: Jiří Záveský
Dodavatelé: generální dodavatel: Ing. Vladislav Uličný - INTEXT, Krnov

dřevěná konstrukce: TAROS NOVA, s.r.o., Rožnov p.R.
Autor fotografií:  
ATOS6 TROPICOBAR_01.jpg