OTAZNÍK: pasivní kancelářský dům "INTOZA"

Administrativní čtyřpatrová budova je navržena jako sídlo firmy se školicím střediskem pro prezentaci energeticky pasivních a nízkoenergetických domů. Dům je koncipován jako vzorová energeticky pasivní stavba a zároveň slouží jako "školicí pomůcka," na které si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. Výstavba objektu ověřila reálnost nízkoenergetického navrhování v pasívním standardu i pro vícepodlažní administrativní budovy lokalizované na území České republiky. Především se ale prokázalo, že takovéto stavby nemusí být cenově nedostupné a jsou vhodné pro běžnou výstavbu.

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistenti:
Bc. Petr Hýl,
Ing. arch. Ondřej Vysloužil,
Ing. arch. Eva Hudzieczková
Specialisté:
Ing. Michal Havlíček (energetika)
Dodavatelé:
INTOZA s.r.o.
Autoři fotografií:
Radovan Šťastný,
Radim Václavík,
Zumtobel Lighting s.r.o.

Fakta

Lokalita:
Ostrava - Mariánské Hory
Termín projektu / realizace:
ÚNOR 2008 - KVĚTEN 2010 / SRPEN 2010 - ČERVENEC 2011
Investor:
INTOZA s.r.o.
Náklady realizace:
Objemový cenový ukazatel: 5.100 Kč/m3 bez DPH. Náklad na 1m2 užitné plochy: 25.000 Kč bez DPH.
Stupeň dokumentace:
návrh, DUR, DSP, autorský dozor

Zastavěná plocha (1.NP): 385,6 m2

Obestavěný prostor celkem 6194,7 m3

Podlahová plocha celkem 1267,7 m2, kancelářská plocha 734 m2

Kapacita budovy: stálí zaměstnanci 55 osob

Kapacita přednáškového sálu: až 50 osob

 

Energetické vlastnosti

podlahová plocha (dle PHPP): 1062 m2
měrná potřeba tepla na vytápění (dle PHPP): 11,5 kWh/(m2a)
celková potřeba primární energie (dle PHPP): 111 kWh/(m2a)
celková neprůvzdušnost (BLOWERDOOR TEST) n50: 0,17 h-1

BLOWERDOOR TEST: měření průvzdušnosti (vzduchotěsnosti budovy) dle ČSN EN 13829, proveden 23. 6. 2011.

PHPP (Passive House Planing Package): Plánovací nástroj pro výpočet energetické bilance u pasivních domů


Předcházela studie solárního domu

Cesta k finální podobě návrhu nebyla ze začátku přímočará, ověřovali jsme více koncepčních variant. Navrhli jsme koncept solární budovy. Nicméně po vyhodnocení všech tepelně-technických výpočtů se ukázalo, že v podmínkách České republiky není solární koncept splňující pasivní standard dle stávající legislativy vhodný a realizovatelný. Budova splňovala kritéria pouze nízkoenergetického domu, což samo o sobě není špatné, ale zadáním bylo postavit dům v pasívním standardu. Pro ten je ale v České republice nedostatečný počet slunečních dnů.


Urbanistické řešení

Stavba je umístěna v průmyslové zóně Ostrava - Hulváky, na rozvojové ploše v sousedství stávajícího areálu logistického centra. Rozvojová plocha se nachází severozápadně od areálu a navrhovaná budova je umístěna v její jižní části, hned při vjezdu do stávajícího areálu. Orientace ke světovým stranám akceptuje pravoúhlý systém daný stávajícími objekty a ulicí Varšavskou. Areál leží v samém středu města a je napojen na dálniční síť, která zajišťuje snadný a rychlý přístup k objektu.

Koncepce stavby

Základní elementární forma stavby je výsledkem přiměřené optimalizace jednotlivých základních nároků kladených na objekt. Jednalo se o tyto požadavky:

(1) Nízké pořizovací náklady

(2) Nízké provozní náklady

(3) Opakovatelnost projektu


Nízké pořizovací náklady

Jak udělat dům levný, a současně dobrý?

Jednotlivé prvky stavby jsou vybírány s ohledem na optimální poměr ceny a výkonu. Při dílčím rozhodování ze strany architekta i investora byla volena řešení jednoduchá a levná. Cenově náročnější detaily byly navrhovány v přesně stanoveném poměru, aby si stavba udržela ty nejvyšší estetické a kvalitativní parametry. Až asketická vnější forma je vyvážena v interiéru propojením jednotlivých pater kruhovým průhledem - světlovodem, kterým symbolicky prorůstá popínavá zeleň. Společný komunikační prostor na každém patře je oživen napouštěním světla do střední části domu.


Nízké provozní náklady

Musí provozní náklady vyčerpat významný podíl z ceny nájmu?

Prvotní byla eliminace povrchu budovy. Ideální z hlediska plochy by byla koule, či kruhový válec, ale toto řešení je nevýhodné pro běžné kancelářské prostory. Proto jsme navrhli obdélníkový půdorys blížící se čtverci. Oblé nároží budovy odkazuje na ideální zaoblenou formu. Následně pomocí výpočtových modelů jsme optimalizovali velikost otvorů v plášti budovy. Demonstrace poklesu okenních otvorů na méně osluněných stranách je uplatněna na fasádě v barevném řešení.


Opakovatelnost projektu

Musí se pořád vymýšlet něco nového?

Tvar pláště je záměrně jednoduchý, aby byl použitelný v jakémkoli prostředí. Dispozice vyjadřuje obvyklé požadavky na kancelářský prostor. Je možné modifikovat počet pater. Stavbu můžeme také vnímat jako základní funkční jednotku, kterou lze slučovat ve větším počtu.

 

pasivni-dum-otaznik01.jpg