Pasívní administrativní budova

Tým

Autor:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Ing. arch. Eva Hudzieczková
 
 
 
 

Fakta

Lokalita:
Brno
Termín projektu:
2013
 
 
 

Základní koncept architektonického návrhu objektu úzce souvisí s požadavkem na pasivní standard budovy. Byl proto zvolen kompaktní tvar budovy, byl minimalizován počet prosklených části mimo jižní fasádu a byly důkladně uspořádané vnitřní prostory vzhledem k orientaci na světové strany. Základní hmota objektu má zaoblené rohy, což dodává tvaru jemnost a eleganci. Objem budovy je exaktně jednoduchý, "dekorem" je pravidelný rastr okenních otvorů na jižní fasádě zvýrazněný předsunutými žaluziemi. Hra plných a perforovaných ploch v kombinaci s jemným zaoblením fasády vytváří kompozičně vyvážený celek. Dominantní západní fasádu doplňuje prosklený pás, který se zvedá přes všechny tři patra. Tento prvek zdůrazňuje vstupní část budovy, zároveň umožňuje průhled na perforovanou schodišťovou stěnu. Výrazné tvarové a barevné řešení schodišťové stěny vytváří dojem velkoplošné plastiky, která prostupuje skrz celý objekt a příjemně tak doplňuje a oživuje celkový výraz budovy.

 

 

01_ATOS6_ADMINISTRATIVA_BRNO.jpg