Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava Poruba

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Ing. arch. Eva Hudzieczková
 
 
 
 

Fakta

Lokalita:
Podroužkova 1663, Ostrava - Poruba, 708 00
Termín projektu:
červen 2013
Zadavatel:
Knihovna města ostravy, příspěvková organizace
 
Stupeň dokumentace:
architektonický koncepční návrh stavby a interiéru

Cílem architektonického návrhu bylo vytvoření centrálního multifunkčního areálu pro obyvatele zdejší městské zóny. Navrhnout "ostrov" vzdělávání, odpočinku, zábavy a vhodné místo pro konání různých kulturních aktivit. Místo, jenž se stane hlavní tepnou života obyvatel v průběhu celého dne.

Spojením různých funkcí v objektu bude zamezeno negativní monofunkčnosti obvyklé u našich sídlišť a zajistí dostupnou občanskou vybavenost a kulturní vyžití pro obyvatele přilehlého sídliště i periferie.

Hlavní funkční náplní budovy bude knihovna, která v souladu se současnými trendy nabídne širokou škálu doplňkových služeb. Vlastní knihovna bude propojená s literární kavárnou, jejíž součástí je i posezení na venkovní terase. Součástí bude také multifunkční sál pro alternativní příležitosti, samostatné oddělení pro dětské čtenáře, samostatné oddělení naučné literatury včetně oddělených prostor pro studium. V druhém nadzemním podlaží zůstane stávající fitness-centrum, které k intelektuálním činnostem přidá i sportovní využití.
 

 

01_ATOS6_KNIHOVNA_PODRROUZKOVA.jpg