Soutěž Karolína a Černá louka (1991)

Soutěž Karolína a Černá louka (1991)

"Cílem návrhu není architektonická kreace. Cílem je analýza území se zřetelem na kontext historický, prostorový a funkční. Domníváme se, že náš přínos by mohl být v tom, že náš návrh upozorní na některé dříve opomíjené skutečnosti a vazby důležité pro danou lokalitu a bude sloužit jako (1) podklad ke společenské debatě a (2) podkladk vyhotovení regulačního plánu, kde budou mimo jiné zachyceny a regulovány soubory urbanistických dominant, zvláštnosti území Karolíny i celkový obraz města."

(z úvodu autorské zprávy)

spoluautor: Ing. arch. Miloš Matěj

 

ATOS6_KAROLINA 1.jpg