Studie rozestavěné stavby (1995)

Studie přestavby rozestavěného komplexu na ulici 28. října v Ostravě pro potřeby pojišťovny

Řešený komplex je logickým vyvrcholením polyfunkčního domu sousedícího na jižním okraji území. Koncepce dostavovaného komplexu vychází z nutnosti otevřít jej širšímu okolí. Zastavění atria je navrženo tak, aby se vytvořila pěší pasáž, navazující na stávající pěší trasy chodců. Dořešením předprostoru vznikne polouzavřený prostor (náměstí), vymezený za západu novou budovou komplexu, na jihu objektem filharmonie, východní část novým polyfunkčním objektem a na severní straně kompozici uzavírá Dům kultury Vítkovice.

autor: Ing. arch. Radim Václavík

stupeň: architektonická studie

datum: leden 1995