Rekonverze elektrické ústředny II (1991)

Rozhodnutí vybudovat muzeum Vítkovic v areálu tzv. Dolní oblasti bylo motivováno snahou posílit historickou atraktivitu dnes již mrtvých uzlů městské infrastruktury. Tyto mrtvé body na mapě města leží v průmyslových čtvrtích, které již neslouží svému účelu. Výroba ustupuje, stavby chátrají, život se vytrácí ...

Studie je pokusem obživot a nově vtužít bývalou elektrickou ústřednu č. II ve vysokopecním areálu Vítkovic a.s.

stupeň: architektonická studie

termín: 1991

autor: Ing. arch. Radim Václavík