Technický skanzen Vítkovice (1994)

Technický skanzen Vítkovice, a.s.

 

 

Areál tzv. "Dolní oblasti", zahrnující bývalé koksárenské a vysokopecní technologie Vítkovických železáren a důlní areál Dolu Hlubina, je jedinečným zachovalým bezprostředním technologickým tokem těžby uhlí, koksovny a výroby železa. Dnes již nevyužívané průmyslové a technické památky se svou neopakovatelnou atmosférou v nich jsou dnes cennou částí kulturního dědictví zdejšího kraje.

V zájmu zachování těchto hodnot dala společnost Vítkovice v roce 1993 zpracovat ideový návrh "Technického muzea Vítkovic". Projekt navazoval na studii "Rekonverze elektrické ústředny č. II" (1991).

stupeň: architektonicko - urbanistická studie

zadavatel: Vítkovice, a.s. Muzeum Vítkovic

termín: leden 1994

autor: Ing. arch. Radim Václavík

spoluautoři: Ing. arch. Miloš Matěj, Doc. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc

Studie byla oceněna titulem "Ekologický projekt 1994" (čestné uznání s odměnou)

Materiál byl posléze použit jako podklad pro propagační materiál "Nadace Vítkovice 91"

Tématice technických památek a rekonverze průmyslových areálů se architekt Václavík od počátku 90. let věnoval opakovaně a v mnoha rovinách, jak dosvědčují další studie i texty.

ATOS6 SKANZEN II_01.jpg