Přestavba obchodního centra Frýdek - Místek (1997)

Občanská vybavenost včetně obytné zástavby na Masarykově třídě ve Frýdku - Místku je jedním z posledních areálů vzniklých před listopadem 1989 na základě celostátních ukazatelů bez ohledu na skutečnou potřebu dané lokality. Ve změněných podmínkách proto bylo nutno celkově přeřešit dispoziční a funkční uspořádání komplexu a současně prověřit možnosti kompozičních urbanistických úprav v souvislosti s uvažovanými změnami dopravního řešení lokality.

Řešený soubor budov se nachází v těsné blízkosti rostlého jádra města, má roztříštěný, sídlištní charakter. Navržené řešení proto zceluje stávající rozbitou hmotu a dává gasádám městské měřítko. Areál tak vytváří přechodovou zónu mezi rostlým jádrem města a sídlištním charakterem novějších městských částí.

Formu obytných domů navrhujeme změkčit provedením střešních nástaveb se zaoblenou pultovou střechou. Výraznou horizontálu vybavenosti akcentujeme dostavbou, která by vytvářela důstojné nároží směrem k nástupnímu prostoru do historického jádra města. Vyvrcholení kompozice je umocněno v odhmotnění vlastního zároží a lokací hlavního vstupu v přízemí.

termín: 1997

stupeň: studie

 

ATOS6 OBCHOD FM_01.jpg