Továrna na elektrosoučástky (1998)

Cílem studie je vytvořit koncept objemové struktury průmyslového závodu, který by byl použitelný v některé ze zvažovaných lokalit v okolí Rožnova pod radhoštěm (tedy v turistické oblasti na úpatí horského masívu Beskyd) a který by tedy co možná nejméně narušoval přírodní charakter okolí.

Předpokládá se proto "odstínění" objemů jednotlivých hal zemním valem se stromovou výsadbou po celém obvodu areálu. Rovněž architektonický výraz vstupního objektu, situovaného na hlavní podélné ose areálu, reflektuje situování do oblasti tradiční podhorské zástavby, přesto, že použité technologie a materiály jsou zcela moderní.

stupeň: studie

projekt technologie: ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.

termín: 1998

ATOS6 TOVARNA_01.jpg