Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Návrh knihovny přesahuje tradiční představy o Ostravě jako městě dolů a továren. Těžký a hrubý charakter, který v návrhu představuje základna budovy z betonu, je završen soudobými jemnými materiály - hliníkem, ocelí a sklem, reprezentujícími moderní směr rozvoje města.

Měřítko budovy je velkorysé tak jako sama idea knihovny coby "ostrova vědění".

Koncept půdorysné stopy objektu odpovídá písmenu H. Vzniklá atria vytvářejí prostor pro setkávání lidí. Budova se maximálně otevírá svému okolí a vytváří pulzující ohnisko komunikace v této části města.

Objekt se nad terénem jakoby vznáší, téměř jako ostrov. Je-li cílem vzdělání a studia kultivace mysli a pozvednutí duše nad shon každodennosti, pak knihovna je dozajista "ostrovem vědění", neboť v jistém smyslu v sobě soustřeďuje mnohé prostředky k onomu "pozvednutí duše".

Fakta

Lokalita:

Třída 28. října, Moravsk Ostrava

Termín projektu / realizace:

 

Investor:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Náklady realizace:

 

Stupeň dokumentace:

soutěž o návrh na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení

 

 

Budova knihovny je tvořena hmotami dvou navzájem pootočených bloků, propojených proskleným komunikačním traktem.

Vzájemné natočení hmot stavbu "otevírá", umožňuje blokům komunikovat spolu navzájem, i s okolím. Hmoty bloků však nejsou propojeny jen komunikační částí, ale i společnou střechou a deskou v úrovni prvního podlaží, která celek vyzvedá nad terén a navozuje tak dojem, že se celý objekt nad terénem jakoby vznáší.

Zastřešený prostor mezi bloky, přístupný rampami a osázený stromy a drobnou architekturou, pak může sloužit k odpočinku či meditacím a umožnit těm, kdož zde přebývají, naplnit další z cílů vzdělání: "těšit se z jevů a věcí nádherných".

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík, Ing. arch. Kamil Mrva