Urbanistická studie „Černá louka a podhradí"

Fakta

Lokalita: Slezskoostravský hrad a okolí
Termín projektu / realizace: 2005
Investor:

Ing. Vladislav Uličný - INTEXT

Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: urbanisticko-architektonická studie

Slezskoostravský hrad jako ohnisko rozvoje?

Chceme-li vytvořit podmínky pro jeho další rozvoj, hledejme nejprve souvislosti, schopné vytvořit onen kontext rozvoje. Co tedy vytváří kontext daného území? Rozhlédněme se kolem:

- Slezskoostravský hrad, na poslední chvíli zachráněný

- Řeka Ostravice, její nábřeží a navazující biokoridor

- Výstaviště Černá louka, hledající novou tvář a nedaleko za ním samotné centrum města okolo Masarykova náměstí

- Zapomenuté Trojické údolí, zarostlé haldy, doutnající halda Ema

- Na kopci nad městem pak Zoologická zahrada

- A kousek dál "ostravské Hradčany", vysokopecní areál Dolní oblasti Vítkovic

Každá z těchto jednotlivostí sama o sobě v sobě skrývá potenciál rozvoje: u některých o tom není žádných pochyb (ZOO, Černá louka), zatímco u jiných se trochu ošíváme (Trojické haldy, Dolní oblast), některé svou cestu ztěžka hledají (Hrad a jeho okolí, řeka).

Což nebyl hrad vždy výspou na soutoku řek, průsečíkem, ohniskem, strážcem obchodních cest, ochranou poutníkům, zdálky viditelným orientačním bodem? Což nestojí právě tam, kudy se ubíral přirozený pohyb lidí? A nemůže připomenutí tohoto jeho významu znamenat i návrat ke ztraceným funkcím daného území?

Hrad jako průsečík cest

K překvapení mnohých se hrad nachází téměř v centru města, z Masarykova náměstí lze k němu dojít za několik minut, přesto se k němu dnes málokdo vypraví: nemá důvod, nezná cestu, připadá mu daleko, kdesi za řekou. Přitom právě hrad je nejstarší památkou Ostravy. Byl vystavěn v polovině 13. století nad soutokem Lučiny s Ostravicí v místech dřívějšího slovanského hradiště, aby střežil zemskou stezku z Opavy přes Hlučín a Těšín do Krakova.

Není "obchodní stezka", po níž poutník bezpečně dorazí tam, kam má namířeno, právě tím, co danému území schází, co může propojit doposud izolované lokality a znásobit tak jejich potenciál?

Má-li urbanismus napomoci dalšímu vývoji území, pak právě vytvořením a stabilizováním páteřních tras v území je položen základ budoucího rozvoje. Od jejich vymezení a územní ochrany a následného naplňování jejich smyslu se odvíjí vše ostatní.

Obnova "obchodních stezek"

V daném území lze vytýčit dvě protínající se páteřní linie "obchodních stezek", které propojí doposud izolované lokality v jeden smysluplný celek:

ZOO - Trojické údolí - Hrad - Ostravice - Černá louka - Dolní Oblast

Masarykovo náměstí - Černá louka - Ostravice - Hrad

Tyto trasy, ať již jako upravené cykloturistické stezky či jako "naučné" trasy pro pěší nebo snad v budoucnu i trasy s turistickým "minivláčkem", mohou propojit dosud izolované lokality a vytvořit tak síť návštěvnicky atraktivních míst.

Rozvíjet areál hradu a jeho okolí je smysluplně možné právě v kontextu jeho širšího okolí. Stane-li se hrad "průsečíkem cest" a symbolem nově nalezené "pevné půdy po nohama" pro budoucí rozvoj širšího území, může se hrad sám i jeho okolí těšit rozvoji.

"Stezky" mohou na jedinou nit navléknout téměř vše, co může Ostrava nabídnout, počínaje hornickou minulostí a technickými památkami, přes kulturní či výstavní "trháky" Černé louky, řeku a její nábřeží, budoucí atrakce a sportoviště v okolí hradu a Trojickém údolí až po zoologickou zahradu. Umožní tak to, co dosud možné není: nabídnou návštěvníkům kulturně hodnotný program na jediné trase, a to v rámci přiměřené vycházkové vzdálenosti, schůdné i pro rodiny s dětmi.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce: David Floryk
   
   
   
ATOS6 HRAD_01.jpg