Městské zásahy Ostrava - LEZECKÁ STĚNA

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistenti:
Ing. arch. Eva Hudzieczková

Fakta

Lokalita:
MORAVSKÁ OSTRAVA

MORAVSKÁ OSTRAVA - CINGRŮV SAD - MĚSTKÉ SPORTOVIŠTĚ

 

Dříve se zde na sportovních utkáních scházely tisíce lidí. Dnes je to území nikoho. Dopravní estakády jsou navrženy pro auta. Padesátikilometrové měřítko je neosobní, bez detailů. S chodcem nikdo nepočítal. Přisazením horolezecké kryté stěny k estakádě vymezíme uliční prostor a nastartujeme proces obrody místa. Mezi ulicemi Cingrova, Českobratrská, Porážková vznikne sportovně rekreační areál sestávající z běžeckého okruhu, skate parku, bruslařské dráhy, lezecké stěny, bike parku, lanového parku a dalších.

Nově navržený objekt se nachází v severní části řešeného území. Objektu dominuje prostor s lezeckými stěnami, který prochází celou výškou objektu. V severní části budovy se nachází zázemí lezeckých stěn, obchod s lezeckými potřebami a taky bar se střešní terasou. Na terase je možné umístit venkovní skate park, trampolíny a různé jiné pohybové atrakce. Objekt je navržený v přímé návaznosti na vedlejší silniční most, je zde umístěn jeden ze vstupu do budovy. Mostní konstrukce tak v tomto případě nebude tvořit bariéru v městském prostoru, ale naopak se stává spojnicí mezi jednotlivými městskými lokalitami. Hlavní vstup do objektu je umístěn v úrovni terénu. Doposud nevyužívaný prostor pod mostní konstrukcí může sloužit jako parkování pro nově navržený sportovní areál.

LEZECKA_STENA