Městské zásahy Ostrava - VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Spoluautor:
Ing. arch. Eva Hudzieczková

Fakta

Lokalita:
MORAVSKÁ OSTRAVA - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MORAVSKÁ OSTRAVA - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

 

Oblast kolem hlavního náměstí je negativně zasažena odlivem obyvatel z centrálního obvodu města. Současná ekonomická situace ostravské aglomerace umocněná negativními dopady otevření obchodního centra na Karolině vedla ke krachu řady malých obchodníků nebo k jejich odchodu do nákupního centra. Pevně věříme, že tuto negativní fázi vystřídá postupné znovuoživení a tedy zaplnění tradičního centra. Náznaky jsou patrné už dnes v podobě letos otevřených malých obchůdků, cukráren a kaváren.  Stále je zde však nedostatek toho “pěkného”, například zeleně, květin a vody v malých fontánkách. Nejcharakterističtějším znakem fungujícího veřejného prostoru je zaplnění lidmi a aktivitami, „obydlení“ prostoru obyvateli, kteří prostor využívají během celého dne do pozdního večera. I centrální ostravské náměstí ožívá, ale bývá to povětšinou jen u příležitosti nějaké akce, např. vánočních trhů s ledovým kluzištěm. Mimo tuto „sezónu“ však centrální prostor Ostravy zkomírá. Tak liduprázdné hlavní náměstí nemá po večerech snad žádné jiné české a moravské město! Řada živoucích evropských měst (například Kodaň) pulsuje životem dennodenně, každý den se tam něco děje, probíhá nějaká akce. Živé město je jako divadelní scéna, kde herci a diváci se mezi sebou proplétají a společně sdílejí radost a pocit pohody. Na Masarykovo náměstí je potřeba přivést nové aktivity, které by byly  náhradou za obchody a vybavenost, které se stáhly do obchodních center. Přiveďme na Masarykovo náměstí akce pro celý rok. K tomu účelu navrhujeme společenskou kulturní a sportovní scénu, která bude mírně zahloubená pod úroveň náměstí. Snížení tak vytvoří amfiteátr – hlediště. Scéna bude proměnlivá podle ročního období i potřeb dané akce, mohou se střídat aktivity sportovní, kulturní i oddechové. Navržená scéna je stavba nenáročná na investiční prostředky a v budoucnu po dostatečném oživení centra může být nahrazena městským blokem.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - MORAVSKÁ OSTRAVA