Rekonstrukce rodinného domu Stará Bělá

Stavební úpravy podkrovního prostoru stávajícího rodinného domu a jeho využití se záměrem rozšířit současné obytné prostory a dosáhnout lepšího komfortu bydlení.

Fakta

Lokalita: stávající RD v Ostravě - Staré Bělé
Termín projektu / realizace: 2007
Investor: soukromá osoba
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, DSP

Interier přizpůsoben pro bydlení mladých lidí v souladu se současnými trendy průmyslového i uměleckého designu. Prostor podkroví bude rozdělen na tři zóny. Střední zónu tvoří prostor stávajícího jednoramenného schodiště z prvního nadzemního podlaží, hala s volnou dispozicí a koupelna s výrazným válcovým tělesem sprchy, která tvoří dominantní prvek vlastního interiéru haly. Ve své horní části je válec prolomen otvorem, kterým proniká světlo ze světlovodu, vyvedeným nad střešní plášť. Krajní zóny při štítových zdech stavby budou tvořit dva pokoje, každý pro jednoho uživatele. Plocha pokoje bude zmenšena o zabudované skříně v těch místech, které už neumožňují dostatečnou průchozí výšku.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:

Bc. Lukáš Gelnar, Petr Vala, Zdeněk Elefant

Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií: