55 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Naše zkušenosti:

Metodika zpracování jednotlivých podrobností projektové dokumentace je velice náročná. Podrobnost projektu zateplení převyšuje podrobnost původních projektů (původní dokumentace, podle které se postavil nový dům), pokud je stavebníci vůbec mají. Nejpracnější je zdokumentovat stávající stav rodinného domu, který musí být zakreslený jako ostatně celý projekt v měřítku 1:50. V jednotlivých výkresech musí být přesně označeny veškeré skladby konstrukcí, které odpovídají energetickému posudku. Pokud jsou projektanti zvyklí vypracovávat podrobné projekty, není na NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM nic složitého, ale vypracování projektu je ve srovnání s obvyklou dokumentací časově náročnější.