13 BUDOVA SPOLEČNOSTI INTOZA SKLIDILA ÚSPĚCH V SOUTĚŽI STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Nejvyšší ocenění soutěže, cenu GRAND PRIX, získala Pasivní administrativní budova Otazník společnosti INTOZA, projektantem je Ing. arch. Radim Václavík (ATOS-6) a generálním zhotovitelem společnost STASPO. Otazník získal rovněž i Hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti-novostavby.

"Důsledná snaha o postavení budovy v pasívním energetickém standardu už od prvních skic vyústila v lapidární a až téměř banální stavební formuli. Ukazuje nicméně, že architektura pasívních domů dobře demonstruje odklon od bujarých tvarů a hmot exhibicionistických architektonických tvůrců směrem ke střídmosti, a přitakává tak zásadní tendenci současnosti - přechodu od blahobytem plýtvající konzumní společnosti směrem k udržitelnému rozvoji. Je potěšující skutečností, že první pasívní administrativní budova v ČR byla postavena právě v Moravskoslezském kraji, v Ostravě," odůvodnil udělení ceny GRAND PRIX člen poroty Ing. arch. Igor Saktor.