KABARET_BRUTAL.jpg KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA

Tragikomicko-optimistický Brutal
(Text přečtený autorem Radimem Václavíkem v pořadu KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA)

http://www.youtube.com/watch?v=lxJ3eiRIn84 MORE

3a.jpg Roger Scruton: Hodnoty a tvář ne(post)moderního města

Ve své stati "Objektivita a design" se známý konzervativní myslitel Roger Scruton vyjadřuje k urbanismu současných měst a architektuře jednotlivých staveb. Přinášíme upravený výňatek tohoto inspirativního textu. MORE

ATOS6_KAROLINA.JPG (Ne)utváření města a (ne)rozvoj regionu

Architekt Camillo Sitte v úvodu své knihy Stavba měst říká: "Příjemné cestovní vzpomínky patří k našemu nejkrásnějšímu snění. Nádherné obrazy měst, pomníky, náměstí a krásné dálkové pohledy se střídají před naším vnitřním zrakem a znovu tak zažíváme pocity nadšení a vznešenosti, při nichž jsme tak rádi setrvávali."
Mám pocit, že urbanismus neboli stavba a plánování životního čili městského prostoru je nejsložitější disciplína konání člověka. A bohužel, vývoj spěje díky zrychlujícímu se tempu našeho bytí velmi nešťastným směrem. Všichni účastníci tohoto procesu, kteří se nejenom v moderních dějinách touto činností aktivně zabývali a jejichž přínos byl všeobecně přijat, tento smutný proces v lepším případě jenom zpomalili. MORE

ATOS6_DOLNI OBLAST.jpg Dolní Vítkovice chtějí být památkou i živým organizmem zároveň

Bývalý průmyslový areál dolních Vítkovic se jako první ze čtyř českých památek dostal na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Ministerstvo kultury podpořilo jeho zápis i proto, že společnost Vítkovice má připravený projekt obnovy celého areálu. MORE

43.jpg OSTRAVA V KUSE

Přemýšlíme-li o území, v jehož středu se tyčí Slezskoostravský hrad a protíná jej řeka Ostravice, pak hledejme nejprve souvislosti a kontext, v jehož rámci všechny jednotlivosti vytvářejí smysluplný celek. Co tedy vytváří kontext daného území? Rozhlédněme se kolem ... MORE

karolina02.jpg Ostravské vize aneb Potřebujeme do centra přitáhnout lidi

Ostrava potřebuje definovat svou vizi rozvoje tak, aby byla realizovatelná. Definovat se musí správně cíl, a ne prostředky dosažení. Ty se samozřejmě časem mění. Je nutné si uvědomit, že uvažujeme v horizontu desítek let a ještě více.

(Publikováno v Moravskoslezském DENÍKU 28. dubna 2011) MORE

ATOS6_OSTRA TRAVA.jpg Staré železo nebo magnet ostravského regionu?

text ze sborníku  "Ostrá tráva", Ostrava 2001 MORE

návrh_Stránka_3.jpg V Ostravě opět ožívá debata, co dál s areálem vysokých pecí

V Ostravě opět ožívá debata, co dál s areálem vysokých pecí Iva Havlíčková Areál někdejších vysokých pecí nechce jeho majitel, společnost Vítkovice, zachovat v takovém rozsahu, jako je dnes. Nové vedení firmy proto ustavilo komisi, která má památky v Dolní oblasti Vítkovic přehodnotit... MORE

1-10