architektura v Ostravě architektura a urbanizmus

Doporučené knihy pro studium architektury a urbanizmu VÍCE

nízkoenergetická architektura Ostravy Nízkoenergetické stavby - doporučené texty

Pasivní domy 2012
Sborník z konference Pasivní domy 2012
a další knihy s tématikou nízkoenergetických a pasívních staveb
nízkoenergetická architektura VÍCE

architektura Ostravy profesní výkony ARCHITEKTA/INŽENÝRA

Základní teze pracovní skupiny pro Standardy na období 2013 – 2014.

Standard (rozsah) profesních výkonů a souvisejících činností je vzájemná dohoda mezi autorizovanou osobou a klientem o rozsahu služby. Autorizovaná osoba má mít možnost na vlastní zodpovědnost stanovit takový rozsah projektu, který je pro danou zakázku pro klienta optimální. VÍCE

KABARET_BRUTAL.jpg KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA

Tragikomicko-optimistický Brutal
(Text přečtený autorem Radimem Václavíkem v pořadu KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA)

http://www.youtube.com/watch?v=lxJ3eiRIn84 VÍCE

3a.jpg Roger Scruton: Hodnoty a tvář ne(post)moderního města

Ve své stati "Objektivita a design" se známý konzervativní myslitel Roger Scruton vyjadřuje k urbanismu současných měst a architektuře jednotlivých staveb. Přinášíme upravený výňatek tohoto inspirativního textu. VÍCE

lidova_architektura.jpg KNIHA LIDOVÉ STAVBY V EVROPĚ

Vynikající kniha zabývající se výstavbou obytných staveb od pravěku do moderní doby. Napsal ji PhDr. Jiří Langer, CSc.. První vydání je z roku 2010. Je to mezioborová studnice informací, která je vhodným a dle mého názoru povinným základem pro architekty a urbanisty.

Pro pochopení mnohých použitých termínů doporučuji prostudovat:
http://radamec.wz.cz/terminy.html
http://www.genebaze.cz/dv/term/KK_terminy.html VÍCE

desatero architekta.jpg Desatero architekta

Desatero architekta.

1. Projektujeme pro klienta a hájíme jeho zájmy.
2. Navrhujeme tak, aby výsledné dílo bylo v souladu se záměry klienta.
3. V případě zjištění, že je tomu jinak komunikuji s kolegy.
4. Neděláme malůvky. VÍCE

ATOS6_KAROLINA.JPG (Ne)utváření města a (ne)rozvoj regionu

Architekt Camillo Sitte v úvodu své knihy Stavba měst říká: "Příjemné cestovní vzpomínky patří k našemu nejkrásnějšímu snění. Nádherné obrazy měst, pomníky, náměstí a krásné dálkové pohledy se střídají před naším vnitřním zrakem a znovu tak zažíváme pocity nadšení a vznešenosti, při nichž jsme tak rádi setrvávali."
Mám pocit, že urbanismus neboli stavba a plánování životního čili městského prostoru je nejsložitější disciplína konání člověka. A bohužel, vývoj spěje díky zrychlujícímu se tempu našeho bytí velmi nešťastným směrem. Všichni účastníci tohoto procesu, kteří se nejenom v moderních dějinách touto činností aktivně zabývali a jejichž přínos byl všeobecně přijat, tento smutný proces v lepším případě jenom zpomalili. VÍCE

ATOS6_DOLNI OBLAST.jpg Dolní Vítkovice chtějí být památkou i živým organizmem zároveň

Bývalý průmyslový areál dolních Vítkovic se jako první ze čtyř českých památek dostal na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Ministerstvo kultury podpořilo jeho zápis i proto, že společnost Vítkovice má připravený projekt obnovy celého areálu. VÍCE

fontána_detail.jpg Fontána v Sadu Dr. Horákové

V roce 2005 zpracoval architektonický atelier ATOS-6 studii nové fontány v Sadu Dr. Milady Horákové v centru Ostravy. Úmyslem zadavatele, bylo především řešit technickou zchátralost stávající nefunkční fontány a přilehlých ploch...
Autoři architektonické studie si od počátku uvědomovali, že není možné uvažovat o nové fontáně mimo kontext celého parku, jehož dominantou se může nová fontána stát. A tento kontext je nadmíru zajímavý:
původně okrajový městský hřbitov se během času ocitl přímo uprostřed obydleného území a v poválečných dobách se tak stal, spolu se sousedícím hřbitovem židovským, nežádoucím ostrůvkem při centrální Gottwaldově třídě. VÍCE

Jine domy Katowice.jpg JINÉ DOMY 007 v Katowicích (PL)

Výkopem ragbyovým mícem byla vcera zahájena výstava JINÉ DOMY 007 v Galerii architektury v polských Katovicích. „Našim spolecným přáním je, aby to, co je dnes „jiné“, postupně i u nás ztrácelo punc jiného a stávalo se jednou z možností stavění, zkoumanou, rozvíjenou, prekonávanou“, uvedl architekt Václavík, jeden z vystavujících tvůrců a spoluorganizátor výstavního projektu JINÉ DOMY 007. VÍCE

ATOS6 YOUNG BLOOD 5.jpg Mladá krev láká do Evropy

Young Blood (Mladá krev) je název zajímavého projektu, mapujícího mladou architektonickou generaci ve Střední Evropě. Mezi dvanácti českými účastníky dostala příležitost i trojice, která svůj zápas o novou tvář architektury vede na severní Moravě a ve Slezsku. VÍCE

MRAKODRAP.jpg Mrakodrap v Ostravě?

aneb architektura tentokrát nevážně ...
(publikováno v Moravskoslezském DENÍKU 15.10.2010)
Také se vám špatně dýchá? Dráždí vás nepříjemný kašel? Stíráte jemný prach z karoserie auta? Vítám vás ve skupině ostravských otrávených občanů. Někteří před smogem odjedou z města. My ostatní se tady budeme dusit a čekat, až to vítr rozfouká.
Jak se nejlépe a nejrychleji dostaneme na čerstvý vzduch? Víte, že stačí za čerstvým vzduchem urazit kolem 500m? VÍCE

fontána_1duch.jpg Návrh nové kašny je připomínkou zbořeného krematoria

V sadu Milady Horákové v Moravské Ostravě je zchátralá, několik let nefungující fontána. Stojí na místě bývalého krematoria. Právě tuto pozoruhodnou stavbu, jež spolu s celým hřbitovem padla za obět komunistickým plánovačům města, připomíná studie nové fontány, kterou vypracovali architekt Radim Václavík a sochař Marek Pražák... VÍCE

ATOS6_DEPOZITAR.jpg Radim Václavík: Ochrana průmyslových památek se zlepšuje

Rozhovor Petra Býma s architektem Radimem Václavíkem

Všichni milovníci prumyslových nemovitých památek jsou právě nyní doslova otráveni odejmutím památkové ochrany pražskému nádraží v Bubenči. Mnozí si asi vzpomenou na Mrštíkův apel Bestia triumphans. O čem v těchto souvislostech přemýšlíte vy?
Co k tomu dodat? Snad jen to, že ideální stav nakládání s prumyslovým dědictvím je ten, kdy vlastník dobrovolně sám ze svého přesvědčení chce hodnoty takové stavby chránit a zachovat. A je lhostejné, jestli dům má či nemá památkovou ochranu. VÍCE

43.jpg OSTRAVA V KUSE

Přemýšlíme-li o území, v jehož středu se tyčí Slezskoostravský hrad a protíná jej řeka Ostravice, pak hledejme nejprve souvislosti a kontext, v jehož rámci všechny jednotlivosti vytvářejí smysluplný celek. Co tedy vytváří kontext daného území? Rozhlédněme se kolem ... VÍCE

karolina02.jpg Ostravské vize aneb Potřebujeme do centra přitáhnout lidi

Ostrava potřebuje definovat svou vizi rozvoje tak, aby byla realizovatelná. Definovat se musí správně cíl, a ne prostředky dosažení. Ty se samozřejmě časem mění. Je nutné si uvědomit, že uvažujeme v horizontu desítek let a ještě více.

(Publikováno v Moravskoslezském DENÍKU 28. dubna 2011) VÍCE

ATOS6_OSTRA TRAVA.jpg Staré železo nebo magnet ostravského regionu?

text ze sborníku  "Ostrá tráva", Ostrava 2001 VÍCE

Martin Vymetalek.jpg Studentská práce v ateliérové tvorbě na FAST VŠB -TU Ostrava

"Rozvoj rugbyového areálu TJ Sokol Ostrava - Mariánské Hory"

autor: Martin Vymetálek, Fakulta stavební VŠB-TUO, obor: Architektura a stavitelství, zimní semestr 2008 - 2009, konzultanti: Ing. arch. Radim Václavík, Ing. Marek Jašek, ved. skupiny: Ing. arch. Josef Kizska VÍCE

Dusan Vladar.jpg Studentská práce v ateliérové tvorbě na FAST VŠB -TU Ostrava

"Studie zázemí pro sportovce, TJ Sokol Ostrava - Mariánské Hory"
autor: Dušan Vladař, FAST, obor: Architektura a stavitelství, Ateliérová tvorba I., zimní semestr 2008 – 2009, odb. konzultant: Ing. arch. Radim Václavík, ved. práce: Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. VÍCE

52.jpg Studentská práce v ateliérové tvorbě na FAST VŠB -TU Ostrava

"Studie rekreačního objektu, obec Ostravice", autor: Jakub Zemánek, FAST, obor: Architektura a stavitelství, Ateliérová tvorba I., odb. konzultant: Ing. arch. Radim Václavík, ved. práce: Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. VÍCE

návrh_Stránka_3.jpg V Ostravě opět ožívá debata, co dál s areálem vysokých pecí

V Ostravě opět ožívá debata, co dál s areálem vysokých pecí Iva Havlíčková Areál někdejších vysokých pecí nechce jeho majitel, společnost Vítkovice, zachovat v takovém rozsahu, jako je dnes. Nové vedení firmy proto ustavilo komisi, která má památky v Dolní oblasti Vítkovic přehodnotit... VÍCE

1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše