architektura v Ostravě architektura a urbanizmus

Doporučené knihy pro studium architektury a urbanizmu MORE

nízkoenergetická architektura Ostravy Nízkoenergetické stavby - doporučené texty

Pasivní domy 2012
Sborník z konference Pasivní domy 2012
a další knihy s tématikou nízkoenergetických a pasívních staveb
nízkoenergetická architektura MORE

architektura Ostravy profesní výkony ARCHITEKTA/INŽENÝRA

Základní teze pracovní skupiny pro Standardy na období 2013 – 2014.

Standard (rozsah) profesních výkonů a souvisejících činností je vzájemná dohoda mezi autorizovanou osobou a klientem o rozsahu služby. Autorizovaná osoba má mít možnost na vlastní zodpovědnost stanovit takový rozsah projektu, který je pro danou zakázku pro klienta optimální. MORE

KABARET_BRUTAL.jpg KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA

Tragikomicko-optimistický Brutal
(Text přečtený autorem Radimem Václavíkem v pořadu KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA)

http://www.youtube.com/watch?v=lxJ3eiRIn84 MORE

3a.jpg Roger Scruton: Hodnoty a tvář ne(post)moderního města

Ve své stati "Objektivita a design" se známý konzervativní myslitel Roger Scruton vyjadřuje k urbanismu současných měst a architektuře jednotlivých staveb. Přinášíme upravený výňatek tohoto inspirativního textu. MORE

lidova_architektura.jpg KNIHA LIDOVÉ STAVBY V EVROPĚ

Vynikající kniha zabývající se výstavbou obytných staveb od pravěku do moderní doby. Napsal ji PhDr. Jiří Langer, CSc.. První vydání je z roku 2010. Je to mezioborová studnice informací, která je vhodným a dle mého názoru povinným základem pro architekty a urbanisty.

Pro pochopení mnohých použitých termínů doporučuji prostudovat:
http://radamec.wz.cz/terminy.html
http://www.genebaze.cz/dv/term/KK_terminy.html MORE

desatero architekta.jpg Desatero architekta

Desatero architekta.

1. Projektujeme pro klienta a hájíme jeho zájmy.
2. Navrhujeme tak, aby výsledné dílo bylo v souladu se záměry klienta.
3. V případě zjištění, že je tomu jinak komunikuji s kolegy.
4. Neděláme malůvky. MORE

ATOS6_KAROLINA.JPG (Ne)utváření města a (ne)rozvoj regionu

Architekt Camillo Sitte v úvodu své knihy Stavba měst říká: "Příjemné cestovní vzpomínky patří k našemu nejkrásnějšímu snění. Nádherné obrazy měst, pomníky, náměstí a krásné dálkové pohledy se střídají před naším vnitřním zrakem a znovu tak zažíváme pocity nadšení a vznešenosti, při nichž jsme tak rádi setrvávali."
Mám pocit, že urbanismus neboli stavba a plánování životního čili městského prostoru je nejsložitější disciplína konání člověka. A bohužel, vývoj spěje díky zrychlujícímu se tempu našeho bytí velmi nešťastným směrem. Všichni účastníci tohoto procesu, kteří se nejenom v moderních dějinách touto činností aktivně zabývali a jejichž přínos byl všeobecně přijat, tento smutný proces v lepším případě jenom zpomalili. MORE

ATOS6_DOLNI OBLAST.jpg Dolní Vítkovice chtějí být památkou i živým organizmem zároveň

Bývalý průmyslový areál dolních Vítkovic se jako první ze čtyř českých památek dostal na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Ministerstvo kultury podpořilo jeho zápis i proto, že společnost Vítkovice má připravený projekt obnovy celého areálu. MORE

fontána_detail.jpg Fontána v Sadu Dr. Horákové

V roce 2005 zpracoval architektonický atelier ATOS-6 studii nové fontány v Sadu Dr. Milady Horákové v centru Ostravy. Úmyslem zadavatele, bylo především řešit technickou zchátralost stávající nefunkční fontány a přilehlých ploch...
Autoři architektonické studie si od počátku uvědomovali, že není možné uvažovat o nové fontáně mimo kontext celého parku, jehož dominantou se může nová fontána stát. A tento kontext je nadmíru zajímavý:
původně okrajový městský hřbitov se během času ocitl přímo uprostřed obydleného území a v poválečných dobách se tak stal, spolu se sousedícím hřbitovem židovským, nežádoucím ostrůvkem při centrální Gottwaldově třídě. MORE

1-10 | 11-20 | 21-30 | All