Rodinný dům Malenovice

Malenovice byly velmi příjemnou a radostnou prací. Úkol zasadit do podhorské chráněné krajiny s mnoha omezeními pokud možno soudobou stavbu jsme od počátku brali jako výzvu. Naším cílem byl moderní dům, jehož vnější forma bude přirozeně sladěna s rysy tradiční krajové architektury.

Nalézt pro takovou stavbu vhodný výraz nebylo obtížné - tradiční lidová architektura má s tou moderní shodný cit pro triviální, jednoduchá a funkční řešení.

Dům byl výzvou i co do realizačních nákladů. Snížili jsme je především úspornou dispozicí. Daní za nízkou cenu bylo použití některých levnějších materiálů, např. plastových oken, které jindy klientům rozmlouváme.

Fakta

Lokalita:

Malenovice

Termín projektu / realizace:

2004

Investor:

soukromá osoba

Náklady realizace:

 

Stupeň dokumentace:

návrh, DSP. DPS, autorský dozor

Kompozice zastavění graduje hlavní myšlenku - dialog domu s Lysou horou. Kompozici uzavírá potok s vysokým porostem. Dům je zastřešen sedlovou střechou s taškovou betonovou krytinou. Barevnost je dána světlou omítkou, dřevěnými okny a kamenným soklem objektu. Vlastní objekt je nepodsklepený, v domě je jedna bytová jednotka.

Zastavěná plocha 128,85 m², užitná plocha 186 m², obestavěný prostor 773 m².

Koncepce vychází z maximálního propojení interiéru s exteriérem. Klasická hmota domu skrývá netradiční řešení interiéru. Ústřední propojený obytný prostor zahrnuje kuchyň, obytnou halu s jídelnou a obytný prostor. Prostorové řešení je umocněno výškovou gradací prostoru pomocí změny výšky podlahy.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:  
Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií:  
ATOS6 RD MALENOVICE_01.jpg