Revitalizace Komenského sadů (Investiční záměr 2007)

Fakta

Lokalita: Moravská Ostrava
Termín projektu / realizace:  
Investor:

Statutární město Ostrava, Městaký obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: investiční záměr a urbenistická studie

 

Tým

Autor / autoři:

Ing. arch. Radim Václavík, zodp. projektant

Ak. sochař Kurt Gebauer

Ing. Lubomír Rychtar

Ing. Karel Zlatuška, CSc.

Asistenti:

Ing. arch. Lucie Skulová, Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Jana Zadubanová, Ing. Jiří Kubík, David Floryk, Bc. Marie Stejskalová, Bc. Petr Hýl

Specialisté:

Ing. Otomar Ševčík(vodní prvky)

Ing. Petr Kudlík (vodovod, kanalizace)

Ing. Zdeněk Kiška (veřejné osvětlení, elektro)

Ing. Miloslav Vrána (koordinace inženýrských sítí)

Dodavatelé:  
Autor fotografií:  

Sady jsou jednotným organismem, který je funkčně rozdílný, ale vnitřně koncepčně jednotný, rozvíjený podle jednotného libreta. Touto sjednocující ideou pro celý prostor sadů je vzpomínka na Jana Amose Komenského a jeho odkaz, jehož busta (ač dnes téměř neviděna) duchovně vévodí prostoru, a dále podržení (a podtržení) neformálního charakteru parku. Přes své monumentální kompoziční prvky jsou sady lidovým parkem, tedy neformálním, přirozeným životním prostorem. Kladem je jednoduchost v provedení a až rustikální základní stavba zeleně. Ta bude zachována, obnovena a doplněna. Vzorem především severní části parku je les, jako volná odpočinková plocha, nikoli zdobená zahrada.

Koncept:

Člověk a příroda

Od města ke krajině

Od neživého k živému

Od rušného ke klidnému

Od geometrického k organickému

Od pravidelného k nepravidelnému

001_ATOS6_KOMENSKEHO SADY.jpg