Rekonstrukce Rotschildova zámečku ve Vítkovicích (1994)

Záměrem studie je navrhnout rekonstrukci zámečku pro potřeby investora, který hodlá stavbu využít jako reprezentativní a výstavní prostory vč. provozu podnikového muzea.

Dnešní stav je výsledkem několika předešlých rekonstrukcí, při kterých autoři nerespektovali přirozenou kompozici objektu. Z větší části je dnešní dispozice zámku nevhodná pro zamýšlený reprezentativní charakter.

Vítkovický zámeček je významným prvkem původní celkové urbanistické struktury "Nových Vítkovic". Středem zámku prochází pohledová osa, která protíná a určuje původní kompozici Vítkovic. Odrazem této urbanistické koncepce je vyhlídkový balkón, jež byl později odstraněn. Původní objemová koncepce stávala ze tří částí: Obytné dvoupatrové centrální části a dvou po stranách přilehlých hospodářských objektů (koníren). Po ubourání stájí pří jižním štítu se vnímání původní koncepce narušilo a jižní fasáda se pohledově odhalila aniž by na to byla připravena.

 

Fakta

Lokalita:

Úprava dispozičního řešení budovy zámku ve Vítkovicích

Termín projektu / realizace: 1994
Investor: Vítkovice, a.s.
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: koncepční architektonická studie

ZDE VLOZTE POPIS

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce: Ing. arch. Milan Sýkorský (konzultace)