Rekonstrukce podkroví a přístavba

Fakta

Lokalita: Ostrava - Mariánské Hory
Termín projektu / realizace: 2005
Investor: soukromá osoba
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, architektonická studie

Rekonstrukce stávajícího objektu má spolu s dvorní přístavbou proměnit dům v moderní multifunkční stavbu, která by svým uživatelům umožňovala skloubení funkce obytné, pracovní a rekreační. Návrh funkčně a prostorově dělí stavbu na část pracovní (sídlo firmy) v podkroví, část obytnou, tvořenou dvěma byty v 2. nadzemním podlaží a bytem v přízemí a část rekreační, tvořenou částí přízemí a především velkorysou přístavbou ve dvoře.

Vestavba v podkroví

Vetknutím kvádru vestavby do sedla klasických střešních rovin vzniká velkorysý multifunkční pracovní prostor, zalitý světlem díky proskleným průčelím. Po stranách, v prostoru původní půdy pod ponechanými částmi šikmé střechy, jsou ukryta sanitární zázemí.

Přístavba

Odbouráním rizalitu na dvorní fasádě je vytvořen prostor pro vybudování nové tváře domu. Komplex přístavby je tvořen propojenými objekty dvou kvádrů: při uliční čáře je umístěna prosklená přístavba fitcentra, na kterou navazuje vyšší kvádr, skrývající v přízemí garáž a v patře pracovnu.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce: