Nástavba kolejí VŠB - TUO

Nástavba kolejí VŠB - TU Ostrava, studie, 2004