Koncept "DŮM HOUBA"

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:
Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Asistenti:
Bc. Petr Hýl, Bc. Marie Stejskalová

Fakta

Lokalita:
Univerzitní areál VŠB - TUO v Ostravě - Porubě
Termín projektu / realizace:
Investor:
VŠB - TUO v Ostravě - Porubě
Náklady realizace:
Stupeň dokumentace:
generel rozvoje

Koncept nové budovy v srdci univerzitního campusu VŠB - TUO v Ostravě - Porubě (I)


Budova zcela nového typu, a to svou funkcí i architektonickým výrazem. Stane se přirozenou vstupní branou do univerzitního areálu. Vzhledem k její funkci v areálu a k jejímu předpokládanému charakteru jsme ji nazvali DŮM HOUBA: bude nasávat a bude oboustranně prostupná. Dům houba (odhadované kapacity: zast. plocha: 2 719 m2, obest. prostor: 66 946 m3, užitná plocha podlaží: 19 580 m2) bude sloužit jako pracoviště celoškolských kateder, jako zázemí pro studenty i návštěvníky univerzity. Má podporovat mezioborovou výměnu informací, zprostředkovávat kontakt se světem (jazyky, výuka, komunikace, práce v týmu i prezentace) i s veřejností (informační centrum, prezentace univerzity). Objekt bude z architektonického hlediska protipólem kvalitní, ale těžkopádné architektuře staré Poruby, vystavěné v 50. letech minulého století. Povede s ní dialog.